:: Kancelaria Notarialna ::
:: Radcy Prawnego ::

NOTARIUSZ

Kancelaria Notarialna Danuty Kasperuk oferuje pełny zakres usług notarialnych, wykonywanych na podstawie ustawy "Prawo o notariacie" oraz ustaw szczególnych.

Wybrane czynności notarialne:

- sporządzanie aktów notarialnych,

- sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

- sporządzanie poświadczeń,

- doręczanie oświadczeń,

- spisywanie protokołów,

- sporządzanie protestów weksli i czeków

- przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych,

- sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

- sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.